Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

V veljavo stopa novela zakona o delovnih razmerjih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 114/2023) in začne veljati s 16. novembrom. Ključne rešitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, novela ZDR-1D: Podrobnjene o vsaki točki, si lahko preberete v naslednjem dokumentu – Ključne rešitve ZDR-1D ATLAS FINANCE […]

Solidarnostna sobota

ZIUOPZP je uvedel začasni ukrep solidarnostne delovne sobote in obvezen solidarnostni prispevek.Solidarnostna sobotaDelodajalec lahko, za zagotovitev dela sredstev za omilitev škode nastale zaradi poplav in plazov, določi eno delovno soboto v letu 2023 in eno v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto (če delovni proces poteka tudi v soboto, se lahko določi kateri drug dan). […]

Oddaje vlog za višjo silo in čakanje na delo

Od četrtka 17.08.2023 lahko delodajalci oddajali vloge za povračilo nadomestila plače iz naslova višje sile ali čakanja na delo po noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki določa prve interventne ukrepe po katastrofalnih poplavah. Obe povračili bodo delodajalci lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce, ki je na voljo od 17. avgusta. […]

Izplačilo regresa za letni dopust do 01.07.2023

Bliža se čas za izplačilo regresa za letni dopust, za vse tiste, ki tega še niste storili. Delodajalec mora zaposlenemu minimalni regres 2023 izplačati najpozneje do 1.7.2023, a marsikatero podjetje se odloči, da izplačilo izvede že prej. Kolektivna pogodba na ravni dejavnosti pa lahko določi, da v primeru nelikvidnosti do izplačila pride kasneje, a najpozneje […]

Novosti na področju evidentiranja delovnega časa

Pred dnevi je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe in dopolnitve zakona začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo šest mesecev po uveljavitvi. To pomeni, da določbe tega zakona pričnejo veljati 20. maja […]

Ponovna obveznost izročanja izdanega računa

Z 18. aprilom 2023 začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah > Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 40), s katerim se ponovno uvaja obveznost izročanja računa kupcu – končnemu potrošniku za kupljeno blago oziroma prejeto storitev. Davčni zavezanec mora od vključno 18. aprila 2023 dalje kupcu račun vedno tudi izročiti (ne […]

Z novelo Zakona o gospodarskih družbah olajšano poslovanje podjetij

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o gospodarskih družbah in ga posredovala v Državni zbor. S predlogom zakona omogočajo enostavnejše ustanavljanje podjetij in podružnic tujih podjetij preko spletnih registrskih postopkov, bolj učinkovito izvedbo čezmejnih operacij ter korporativno upravljanje podjetij. S tem se krepi učinkovitejše poslovno okolje za podjetja. Spletno ustanavljanje družb Postopki ustanavljanja družb po […]