Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Začenjajo se vključitve v program Zaposli.me Plus

27.05.2024 Kdo se lahko vključi v Zaposli.me Plus? Brezposelni, prijavljeni v evidenci zavoda za zaposlovanje in izpolnjujejo vsaj eno od naslednjega:◦ so stari 30 let ali več in najmanj 12 mesecev prijavljeni med brezposelnimi ali◦ so stari 50 let ali več ali◦ so stari 30 let ali več in imajo končano največ srednješolsko izobrazbo (ISCED 3 ali manj) ali◦ so stari 30 let ali več in imajo visoko tveganje […]

Regres za letni dopust 2024

Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače do 1. julija. Od 1. 1. 2024 dalje znaša minimalna plača 1.253,90 € za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači ; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), trenutno veljavna, še neobdavčena osnova za izplačilo regresa, znaša 2.332,70 €. V […]

22 % stopnja DDPO

Državni zbor je na svoji seji dne 13. 12. 2023 sprejel Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki med drugim določa novo 22% stopnjo DDPO-ja. Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev med drugim gospodarstvu prinaša: – za leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028 se davek plačuje po stopnji 22 %,dodatni […]

Od prvega januarja se uvaja obvezni zdravstveni prispevek

Prvega januarja 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek, hkrati pa se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujemo različnim ponudnikom zavarovanj (ali pa tudi ne, saj gre za prostovoljno zavarovanje). Prenehanje plačevanja premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preko trajnika bodo uredile zavarovalnice, pri katerih imajo zavarovanci urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega […]

Novosti pri izplačilu božičnice – poslovne uspešnosti, za leto 2023

Leto 2023 prinaša spremembe na področju izplačila poslovne uspešnosti. Spremembe se nanašajo na kriterije pri izplačilih poslovne uspešnosti, za katera velja ugodnejša davčna obdavčitev. Od 1. 1. 2023 velja, da izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne bo predmet obdavčitve, če bo izplačano največ dvakrat v koledarskem letu do višine 100 % povprečne mesečne plače […]

V veljavo stopa novela zakona o delovnih razmerjih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 114/2023) in začne veljati s 16. novembrom. Ključne rešitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, novela ZDR-1D: Podrobnjene o vsaki točki, si lahko preberete v naslednjem dokumentu – Ključne rešitve ZDR-1D ATLAS FINANCE […]

Solidarnostna sobota

ZIUOPZP je uvedel začasni ukrep solidarnostne delovne sobote in obvezen solidarnostni prispevek.Solidarnostna sobotaDelodajalec lahko, za zagotovitev dela sredstev za omilitev škode nastale zaradi poplav in plazov, določi eno delovno soboto v letu 2023 in eno v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto (če delovni proces poteka tudi v soboto, se lahko določi kateri drug dan). […]

Oddaje vlog za višjo silo in čakanje na delo

Od četrtka 17.08.2023 lahko delodajalci oddajali vloge za povračilo nadomestila plače iz naslova višje sile ali čakanja na delo po noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki določa prve interventne ukrepe po katastrofalnih poplavah. Obe povračili bodo delodajalci lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce, ki je na voljo od 17. avgusta. […]