Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.


Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja

31.05.2022

Več o …


Javni razpis spodbude za mikropodjetja v lesarstvu

31.05.2022

Več o …


P1 Covid 2022 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

11.04.2022

Več o …


Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin v naravi v letih 2022 in 2023

02.11.2021

Več o …


Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

04.10.2021

Več o …

 

Razpisi za razvoj gospodarstva Goriške

07.06.2021

Več o …

 

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022

17.05.2021

Več o …

 

Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3)

10.05.2021

Več o …

 

Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021

19.04.2021

Več o …

 

Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba

19.04.2021

Več o …

27.01.2020

Delovni preizkus 2020–2023

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je odprto od 30.1.2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.7.2023.

Preberite več


29.07.2022

Hitrejši vstop mladih na trg dela

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih, starih do 25 let, za nedoločen čas v višini od 5.400 do 8.820 EUR za izbrane delodajalce. Delodajalci zagotavljate tudi mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje tako osebi kot mentorju v trajanju vsaj 30 šolskih ur/osebo.

Preberite več


27.01.2020

Usposabljam.se 2020–2023

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je odprto od 1.5.2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.5.2023.

Preberite več


22.01.2021

Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in tujce

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito in tujce ter povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Javno povabilo je odprto od 27.1.2021 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.3.2022.

Preberite več


20.01.2021

Zelena delovna mesta 2021

Mesečna subvencija po 340 EUR za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Subvencijo prejemate največ 24 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30.6.2021.

Preberite več


10.12.2020

Javna dela 2021

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2021. Povabilo je bilo odprto od 22. 12. 2020. Povabilo smo zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev zaprli 8. 3. 2021.

Preberite več


09.12.2020

Javna dela za pomoč pri omilitvi posledic epidemije – leto 2021

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2021. Povabilo je bilo odprto od 16.12.2020. Povabilo smo zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev zaprli 5.1.2021.

Preberite več


01.04.2020

Zaposli.me 2020

Mesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko prejemate eno leto za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2022.

Preberite več


01.04.2020

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Mesečna subvencija po 208 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih, ki še niso dopolnili 30 let. Subvencijo prejemate največ 24 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30.6.2021. Znova vključujemo tudi mlade iz vzhodne Slovenije.

Preberite več


01.04.2020

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo podaljšanja še za najmanj pol leta. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31.3.2022.

Preberite več


20.02.2020

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto od 27. 2. 2020 do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2021.

Preberite več


27.01.2020

Delovni preizkus 2020/2021

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je odprto od 30.1.2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.10.2021.

Preberite več


27.01.2020

Usposabljam.se 2020/2021

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je odprto od 30.1.2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.10.2021.

Preberite več