Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Razvoj poslovnega načrta

Dober poslovni načrt je eden od temeljev uspešnega poslovanja z vidika družbe. Smiselno ga je narediti pred začetkom poslovanja oz. začetkom novega projekta.

Potrebeno pa ga je imeti, v primeru:

da začenjate dejavnost, za katero boste za sredstva oz. posojila za njen začetek in razvoj prosili bančne ustanove
da se prijavljate na razpise za nepovratna sredstva
de želite bolje voditi svoje podjetje ali posamezen projekt

Z našim znanjem, izkušnjami in v sodelovanju s podjetjem ALIAS PLUS d.o.o., vam lahko pomagamo pri pripravi poslovnega načrta od samega začetka ali pa analiziramo vašega, opozorimo na pomanjkljivosti in predlagamo dopolnitve.

Finančne spodbude, subvencije in razpisi

Naš partner ALIAS PLUS d.o.o., specialist na področju pridobivanja ustreznih virov financiranja, vam bo nudil vso potrebno podporo za prijavo na razne javne razpise, subvencije…

Naj tej strani najdete seznam aktualnih razpisov s področja nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov podjetja Alias plus d.o.o., specialista iz področja razvoja projektnih idej in pridobivanja EU sredstev.

Zaposleni v podjetju ALIAS PLUS d.o.o. vam opravijo celovit pregled razpisnih pogojev, prijave in oddaje vloge, torej vse tisto, kar v podjetju zahteva največ časa, stroškov in energije.

Pregled in analiza poslovanja podjetja

Podrobno pregledamo poslovanje vašega podjetja s poudarkom na pregled stroškovnih in prihodkovnih nosilcev ter vam pomagamo ugotoviti anomalije, odstopanja, rezerve iz poslovanja in vam predlagamo rešitve za izboljšanje ekonomičnosti vašega poslovanja.

Optimizacija poslovnih procesov

S podrobno analizo vaših operativnih procesov vam lahko pomagamo pri reorganizaciji vašega dela in procesov dela. Glavni cilj takšne reorganizacije je hitrejša odzivnost, večji nadzor, zmanjšanje stroškov in povečanje učinkovitosti.

Svetovanje pri izbiri programske opreme

Pomagali vam bomo poiskati rešitev, ki bo ustrezala vašim sedanjim in prihodnjim zahtevam poslovanja. 

Pravni nasvet

Skupaj z našimi partnerskimi pravnimi strokovnjaki lahko ponudimo podrobne nasvete o pravnih vidikih na različna vprašanja civilnega, gospodarskega in davčnega področja, potrebne za celostno obravnavo določene problematike.

Kadrovsko svetovanje

Pomen sposobnih, predanih, zanesljivih človeških virov, ki so pripravljeni na izzive današnjih razmer na trgu je izrednega pomena za uspešno poslovanje in razvoj podjetja. Lahko vam pomagamo poiskati sodelavce na podlagi vaših zahtev in pričakovanj. Potencialne kandidate najprej ocenimo ter izberemo v ožjo skupino, ki je primerna za razgovor ter za nadaljne odločanje o morebitni izbiri kandidata.

Pišite nam za več informacij.

ATLAS FINANCE d.o.o.
Računovodski servis Nova Gorica