Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Obračun plač – Outsourcing

Obračun osebnih dohodkov za večja podjetja 

E-izvršbe

V primeru, da imate težave s poplačilom vaših terjatev, ste bili neuspešni s klasičnimi načini (klici, opomini,…) in se s tem ne želite ukvarjati, lahko kot sredstvo za izterjavo e-izvršbo v vašem imenu opravimo v našem računovodskem servisu, kjer se o tem predhodno lahko tudi posvetujemo.

Za pričetek izvršbe je dovolj že ena verodostojna listina – zapadli račun, ki ste ga izstavili za opravljeno storitev ali izpis odprtih postavk, plačilo takse v višini 44 € in postopek lahko pričnemo.

Z izvržbo lahko zahtevate poplačilo zamudnih obresti stroške plačane takse.

Pišite nam za več informacij.

Intrastat

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno od poročevalskih enot.

Kdo mora poročati?

Gospodarski subjekt, ki:

trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in
je skupna vrednost njegovih odprem blaga v države članice EU ali prejemov blaga iz držav članic EU v preteklem koledarskem letu presegla t.i. nacionalni vključitveni prag.
Vključitveni prag znaša 270.000 EUR za odpreme in 200.000 EUR za prejeme blaga.

Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tisti tok blaga (odpreme blaga, prejeme blaga), pri katerem je presegla vključitveni prag. Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti poročanja.

Rok za dostavo podatkov Carinskemu uradu Nova Gorica je od 1. do 15. v mesecu za predhodni mesec ne glede na medij poročanja.

Svetovanje pri odkupu podjetij

Ste se znašli pred tem, da odkupujete ali samo vstopate z deležem v drugo podjetje? Če niste prepričani v kaj se “spuščate” vam lahko pomagamo:
pri pregledu poslovanja preteklih let
pregledu poslovne dokumentcije
pregledu in analizi oddanih letnih poročil in njihovih postavk
pregledu obveznosti in dolgov
pregledu kartice davčnih obveznosti

Podrobna seznanitev s stanjem poslovanja podjetja v katerega vstopate vam bo olajšala odločanje nameravanem koraku in zmanjšala tveganje za neprijetna presenečenja v prihodnosti.

Pišite nam za več informacij.