Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Odpis terjatev

S črtanjem določb ZFPPIPP, ki so urejale splošno osebno odgovornost družbenikov za dolgove izbrisane družbe (prejšnji 6.–10. odstavek 442. člena in 496. člen), je mogoče od družbenikov le še izjemoma zahtevati poplačilo. Osebna odgovornost še dalje obstaja pri s. p. in osebnih družbah (d. n. o. in k. d.), kar je predvideno že z ZGD-1, mogoče pa je tudi uveljavljanje spregleda pravne […]

Obveznost vpisa e-pošte družbe v poslovni register (PRS)

Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to […]

ZDDV 1 – Spremembe s 01.07.2021

ZDDV1 prinaša spremembe s 01.07.2021 ZDDV1 najpomembnejša novost Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so spremembe pri prodaji blaga in storitev fizičnim osebam v druge države članice EU. V naš pravni red se prenašajo nekatere določbe Direktive 2017/2455, prilagajajo določbe v zvezi z določitvijo kraja obdavčitve blaga. Skladno s potrjenim predlogom bo ZDDV1 zaživel […]

Odpadna embalaža – nova uredba

Zakonodajne obveznosti Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št 54/21) je bila sprejeta in je pričela veljati dne 24.04.2021. UREDBA določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg v RS in distribucijo ter pravila ravnanja z odpadno embalažo, katere glavni cilje je preprečevati nastajanje odpadne embalaže. S to […]

Davki – kaj prinaša nov sveženj zakonodajnih sprememb

Davki se spreminjajo. Vlada je potrdila predloge finančnega ministrstva in s tem spremembo Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Zakona o davku na dodano vrednost. Davki fizičnih osebZakon o dohodnini bo doživel največ sprememb. Ministrstvo za finance kot glavni cilji predloga zakona navaja dvig splošne olajšave. Sicer najlažje povzamemo spremembe […]

Prispevki za socialno varnost – oprostitve niso prihodki za normirance

V davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, se oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna. Finančna uprava RS je aprila 2020 na svojih spletnih straneh objavila od tedanje prakse drugačno stališče glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih. Zadeva se nanaša na fizične osebe z dejavnostjo-normirance, ki jim prispevke plačuje država (na primer […]

Regres za letni dopust 2021

13.05.2021 Dolžnosti delodajalca: Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Izjeme […]