Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Kako so obdavčena darila

Organizacije občasno obdarujejo fizične osebe z darili v naravi. Najpogosteje obdarijo zaposlene. Velikokrat to storijo pred zaključkom leta, ko obdarijo tudi poslovnepartnerje in druge osebe. Pri takih poslovnih dogodkih morajo pozornost nameniti razmerju med njimi inprejemnikom darila. To namreč ključno vpliva na obdavčitev. Delodajalci običajno obdarujejo zaposlene z novoletnimi in drugimi darili v naravi. Dajejo […]

Božičnica, poslovna uspešnost, nagrada

Del plače za poslovno uspešnost je delovnopravni institut, saj je sestavni del plače. Delodajalec ga lahko delavcu izplačuje mesečno skupaj s plačo ali pa enkrat letno, najpogosteje decembra. Za izplačilo dela plače za poslovno uspešnost se v praksi uporablja več pogovornih izrazov, ki jih zakonodaja ne pozna. Najdemo jih le v nekaterih kolektivnih pogodbah dejavnosti. […]

Predlog spremembe obdavčitve virtualnih valut

Dopolnjen predlog obdavčitve virtualnih valut Objavljen predlog bodoče ureditve obdavčitve virtualnih je bil dopolnjen na način, da bodo davčnim zavezancem, fizičnim osebam, ki so slovenski davčni rezidenti, poleg možnosti plačila davka od zneska vnovčenja virtualne valute po stopnji 10 %, omogočili tudi plačilo davka od ustvarjenega dobička po stopnji 25 %. Ob tem poudarjajo, da […]

Akt o sistemizaciji delovnih mest

Akt o sistematizaciji je posredno opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 10. in 22. členu. 10. člen ureja splošni akt delodajalca in obveznosti delodajalca v zvezi s postopkom njegovega sprejema, 22. člen pa določa obveznost delodajalca, da s splošnim aktom določi pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za posamezno vrsto […]

Potek pogodbe za določen čas

Potek pogodbe za določen čas – kdaj preneha veljati pogodba? Potek pogodbe za določen čas je običajna posledica, ko sklepate pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Kakšne pa so dolžnosti delodajalca, ko delavcu poteče zaposlitev? Na kaj mora biti pozoren in kako naj ukrepa? Ali mora delodajalec predhodno obvestiti delavca? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) […]

Poskusno delo in odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 125. členu ureja institut poskusnega dela. Poskusno delo mora biti med delavcem in delodajalcem dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi in je namenjeno preizkusu primernosti oz. ustreznosti delavca za določeno delovno mesto, preizkusu njegovih delovnih sposobnosti, upoštevaje pričakovanja delodajalca. V času poskusnega dela delodajalec ugotovi, ali delavec izpolnjuje njegova pričakovanja […]