Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Regres za letni dopust 2022

Vsakemu delavcu oziroma zaposlenemu, ki je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do letnega dopusta, po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) pripada tudi regres za letni dopust, ki se do višine povprečne plače ne šteje v obdavčitev ali dohodnino. Delodajalec mora delavcu vsako koledarsko leto do 31. marca izdati sklep o določitvi letnega dopusta in […]

Ali ste upravičeni do delnega povračila izgubljenega dohodka, če vam je bila karantena odrejena v mesecu juliju 2021?

Do katerih COVID-19 nadomestil ste kot samozaposleni upravičeni? Izolacija Ko imate s testom PCR potrjeno okužbo na virus SARS-CoV-2, velja, da ste bolni in vam zdravnik odredi izolacijo (razlog 08-izolacija). Izolacija traja toliko časa, kolikor ste kužni, torej za obdobje, ko lahko prenašate bolezen, trajanje določi osebni zdravnik. Pri osebah, ki prebolevajo okužbo brez simptomov, […]

Od ponedeljka krajša veljavnost testov pri vstopu v Slovenijo, krajša tudi karantena

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati v ponedeljek, 10. januarja 2022. Spreminja se pogoj testiranosti za vstop v Slovenijo brez karantene, in sicer se skrajšuje veljavnost […]

Imamo nov PKP 10. Kakšne so bistvene novosti za podjetnike?

Poslanci so sprejeli 280 milijonov evrov »vreden« zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 oziroma PKP 10. Do njegove objave v uradnem listu in uveljavitve manjka še nekaj korakov, ki pa bodo izpeljani še v tem letu. Kaj zakon prinaša, predvsem za podjetnike? Možnost podaljšanja lanskih turističnih bonov. Stare turistične […]

Oblike dela upokojencev

Upokojenci lahko sklepajo podjemne in avtorske pogodbe, pogodbe o prokuri in pogodbe o poslovodenju, lahko so imenovani na različne funkcije v zasebnih in javnih pravnih osebah, lahko opravljajo delo upraviteljev, cenilcev, izvedencev, po spremembah zakona o urejanju trga dela pa lahko opravljajo tudi vsakovrstna začasna ali občasna dela, ne da bi prejemki na naštetih podlagah […]

Kratkotrjano delo

Fizična oseba dela na črno, če opravlja delo brez pogodbene podlage ali če opravlja neprijavljeno dejavnost. Obstajajo pa tudi zakonite vrste dela, ki se lahko opravljajo brezplačno brez posebne pogodbene podlage, pa niso zaposlitev na črno. Mednje spada tudi kratkotrajno delo, ki ga pod predpisanimi pogoji lahko opravljajo ožji sorodniki. Kaj je kratkotrajno delo? To […]

Promocija zdravja na delovnem mestu

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. […]