Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Predlog spremembe obdavčitve virtualnih valut

Dopolnjen predlog obdavčitve virtualnih valut Objavljen predlog bodoče ureditve obdavčitve virtualnih je bil dopolnjen na način, da bodo davčnim zavezancem, fizičnim osebam, ki so slovenski davčni rezidenti, poleg možnosti plačila davka od zneska vnovčenja virtualne valute po stopnji 10 %, omogočili tudi plačilo davka od ustvarjenega dobička po stopnji 25 %. Ob tem poudarjajo, da […]

Če dobavljate blago v EU, kaj je potrebno?

S spremembo Zakona o DDV v 2020 se način poslovanja s pravnimi osebami znotraj EU sicer ne spreminja, so se pa zaostrili pogoji za dobave brez DDV. Če torej dobavljate blago v EU, vam mora kupec pisno sporočiti svojo davčno (VAT) številko, prav tako pa morate imeti vsaj dve nenasprotujoči dokazili, da je blago šlo […]

Akt o sistemizaciji delovnih mest

Akt o sistematizaciji je posredno opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 10. in 22. členu. 10. člen ureja splošni akt delodajalca in obveznosti delodajalca v zvezi s postopkom njegovega sprejema, 22. člen pa določa obveznost delodajalca, da s splošnim aktom določi pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za posamezno vrsto […]

Potek pogodbe za določen čas

Potek pogodbe za določen čas – kdaj preneha veljati pogodba? Potek pogodbe za določen čas je običajna posledica, ko sklepate pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Kakšne pa so dolžnosti delodajalca, ko delavcu poteče zaposlitev? Na kaj mora biti pozoren in kako naj ukrepa? Ali mora delodajalec predhodno obvestiti delavca? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) […]

Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb

Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to […]

Poskusno delo in odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 125. členu ureja institut poskusnega dela. Poskusno delo mora biti med delavcem in delodajalcem dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi in je namenjeno preizkusu primernosti oz. ustreznosti delavca za določeno delovno mesto, preizkusu njegovih delovnih sposobnosti, upoštevaje pričakovanja delodajalca. V času poskusnega dela delodajalec ugotovi, ali delavec izpolnjuje njegova pričakovanja […]

Odpis terjatev

S črtanjem določb ZFPPIPP, ki so urejale splošno osebno odgovornost družbenikov za dolgove izbrisane družbe (prejšnji 6.–10. odstavek 442. člena in 496. člen), je mogoče od družbenikov le še izjemoma zahtevati poplačilo. Osebna odgovornost še dalje obstaja pri s. p. in osebnih družbah (d. n. o. in k. d.), kar je predvideno že z ZGD-1, mogoče pa je tudi uveljavljanje spregleda pravne […]

Obveznost vpisa e-pošte družbe v poslovni register (PRS)

Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to […]

  • 1
  • 2