Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Davki – kaj prinaša nov sveženj zakonodajnih sprememb

Davki se spreminjajo. Vlada je potrdila predloge finančnega ministrstva in s tem spremembo Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Zakona o davku na dodano vrednost. Davki fizičnih osebZakon o dohodnini bo doživel največ sprememb. Ministrstvo za finance kot glavni cilji predloga zakona navaja dvig splošne olajšave. Sicer najlažje povzamemo spremembe […]

Prispevki za socialno varnost – oprostitve niso prihodki za normirance

V davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, se oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna. Finančna uprava RS je aprila 2020 na svojih spletnih straneh objavila od tedanje prakse drugačno stališče glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih. Zadeva se nanaša na fizične osebe z dejavnostjo-normirance, ki jim prispevke plačuje država (na primer […]

Regres za letni dopust 2021

13.05.2021 Dolžnosti delodajalca: Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Izjeme […]