Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Koristne povezave

Pomembni datumi

Pomembni datumi za pravne osebe

Koristni izračuni

Informativni izračun plače


PARAMETRI OBRAČUNA PLAČ
Dodatek na delovno dobo %
Bonitete
Število otrok
Davčne olajšave
Materialni stroški, povračila (prevoz, prehrana)

IZRAČUN

OSNOVNI PODATKI
Splošna davčna olajšava 291,67 EUR
Olajšave – ostalo 0,00 EUR
Bruto osnova za obračun prispevkov 0,00 EUR
PRISPEVKI OD BRUTO PLAČ DELAVCEV
Prispevki za socialno varnost skupaj 0,00 EUR
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,00 EUR
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0,00 EUR
Prispevek za zaposlovanje 0,00 EUR
Prispevek za starševsko varstvo 0,00 EUR
AKONTACIJA DOHODNINE 0,00 EUR
Osnova: 0,00 EUR
RAZRED V LESTVICI OBRAČUNSKIH STOPENJ
Razred
Odstotek
Znesek
Osnova NAD
Osnova DO
Neto plača 0,00 EUR
Materialni stroški 0,00 EUR
IZPLAČILO 0,00 EUR
Bruto osnovna plača: 0,00 EUR
PRISPEVKI NA BRUTO PLAČO
Bruto osnovna plača 0,00 EUR
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,00 EUR
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0,00 EUR
Prispevek za zaposlovanje 0,00 EUR
Prispevek za poškodbe pri delu 0,00 EUR
Prispevek za starševsko varstvo 0,00 EUR
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA 0,00 EUR