Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Začenjajo se vključitve v program Zaposli.me Plus

27.05.2024

Kdo se lahko vključi v Zaposli.me Plus?

Brezposelni, prijavljeni v evidenci zavoda za zaposlovanje in izpolnjujejo vsaj eno od naslednjega:
◦ so stari 30 let ali več in najmanj 12 mesecev prijavljeni med brezposelnimi ali
◦ so stari 50 let ali več ali
◦ so stari 30 let ali več in imajo končano največ srednješolsko izobrazbo (ISCED 3 ali manj) ali
◦ so stari 30 let ali več in imajo visoko tveganje za dolgotrajno brezposelnost (prejemniki denarne socialne pomoči, invalidi, pripadniki romske skupnosti).

Program je namenjen spodbujanju zaposlovanja brezposelnih, ki se težje zaposlijo. Omogoča zaposlitev za najmanj eno leto, delodajalci pa prejemajo subvencijo.

Prednost pri vključevanju, če iskalci zaposlitve:
◦ v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program,
◦ so časa prijavljeni med brezposelnimi, 
◦ imajo socialne in zdravstvene ovire pri zaposlovanju.
 

Koliko znaša subvencija?
Delodajalec za zaposlitev prejme mesečno subvencijo od 450 do 720 EUR za polni delovni čas. Prejema jo lahko največ 12 mesecev.
Če se opravlja delo le krajši delovni čas, se delodajalcu izplača sorazmerno nižjo subvencijo
Delovno razmerje je potrebno ohraniti neprekinjeno najmanj 12 mesecev. Vir: ZRSZ, 27.5.2024

ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica