Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Regres za letni dopust 2024

Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače do 1. julija.

Od 1. 1. 2024 dalje znaša minimalna plača 1.253,90 € za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači ; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), trenutno veljavna, še neobdavčena osnova za izplačilo regresa, znaša 2.332,70 €.

V primeru, ko delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, je upravičen do sorazmernega dela regresa. Pravica do regresa obstaja tudi za delavce, ki delajo s krajšim delovnim časom, vendar se ta sorazmerno prilagodi delovnemu času, določenemu v pogodbi o zaposlitvi.

Regres za letni dopust lahko izplačate tudi po 1. juliju, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Takšna izjema velja, če delodajalca pesti nelikvidnost, ter istočasno, če to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.


Neizplačilo regresa za letni dopust predstavlja prekršek, za katerega so določene globe. Delodajalcu grozi kazen v višini od 3000 do 20.000 evrov. Manjšim delodajalcem, kot so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posameznice, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa se lahko izreče kazen v višini od 1500 do 8000 evrov. Odgovorni osebi delodajalca pravne osebe ter odgovorni osebi v državnem organu ali lokalni skupnosti pa grozi kazen v višini od 450 do 2000 evrov.

ATLAS FINANCE, računovodski servis Nova Gorica