Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Od prvega januarja se uvaja obvezni zdravstveni prispevek

Prvega januarja 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek, hkrati pa se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujemo različnim ponudnikom zavarovanj (ali pa tudi ne, saj gre za prostovoljno zavarovanje).

Prenehanje plačevanja premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preko trajnika bodo uredile zavarovalnice, pri katerih imajo zavarovanci urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka bodo skoraj vse osebe, razen tistih, za katere bo prispevek plačevala država (npr. vojni upravičenci, otroci do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani, osebe na obveznem psihiatričnem zdravljenju, prejemniki nadomestila po zakonu o socialnem vključevanju invalidov, obsojenci, priporniki in mladoletniki v prevzgojnem domu, starši, ki so upravičenci do plačila prispevkov, ko eden od staršev zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, poklicni rejniki).

Višina obveznega zdravstvenega prispevka bo znašala 35 EUR (do februarja 2025) in ga bo obračunal »glavni delodajalec« (npr. delodajalec od plač in nadomestil, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od pokojnin, Zavod RS za zaposlovanje od denarnih nadomestil za brezposelnost, Center za socialno delo,…).

Samostojni podjetniki ga bodo plačali skupaj z ostalimi obveznimi prispevki preko FURS.ATLAS FINANCE, Računovodski servis Nova Gorica