Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

22 % stopnja DDPO

Državni zbor je na svoji seji dne 13. 12. 2023 sprejel Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki med drugim določa novo 22% stopnjo DDPO-ja.

Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev med drugim gospodarstvu prinaša:

– za leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028 se davek plačuje po stopnji 22 %,
dodatni davek 3 odstotne točke (razlika med rednim 19 % davkom in začasnim 22 %) se bo štel kot namenski prihodek proračunskega sklada za obnovo po poplavah.

Kaj pomeni 22 % davčna stopnja v praksi:

Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2023 bomo davek obračunali in plačali po stopnji 19 %, v tem obračunu se ugotovi tudi mesečna ali trimesečna akontacija davka za leto 2024, in sicer tako: uporabi se davčna osnova za leto 2023, akontacija pa se izračuna z uporabo stopnje 22 %.

ATLAS FINANCE, Računovodski servis Nova Gorica