Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

V veljavo stopa novela zakona o delovnih razmerjih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 114/2023) in začne veljati s 16. novembrom.

Ključne rešitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, novela ZDR-1D:

 • Pravica do odklopa
 • Izročitev pisne pogodbe o zaposlitvi in obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi (tudi pri opravljanju dela v tujini)
 • Predlog delavca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela
 • Redefinicija poskusnega dela
 • Oskrbovalski dopust
 • Pravica do krajšega delovnega časa zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
 • Predlog delavca za opravljanje dela na domu in drugačno razporeditev delovnega časa
 • Dopolnitev neutemeljenih odpovednih razlogov
 • Agencijsko delo
 • Nadgraditev postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • Varstvo delavskih predstavnikov
 • Daljše obdobje za prenos letnega dopusta
 • Pravice za žrtve nasilja v družini
 • Subsidiarna odgovornost pogodbenika za izplačilo plače delavcem v gradbeništvu
 • Delo otrok

Podrobnjene o vsaki točki, si lahko preberete v naslednjem dokumentu – Ključne rešitve ZDR-1D

ATLAS FINANCE D.O.O., Računovodski servis Nova Gorica