Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Javno povabilo Hitrejši vstop mladih na trg dela podaljšano do konca oktobra

Danes, 21. 9. 2023, je objavljeno podaljšanje javnega povabila za hitrejši vstop mladih na trg dela. Po novem bo odprto do 31. 10. 2023. Omogoča pridobitev mesečne subvencije v višini od 300 do 420 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 26 let.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev mladih elektronsko oddate na Portalu za delodajalce, do porabe sredstev, najdlje do 31.10.2023, ko se izteče skrajni rok. Pred prvo uporabo portala se je potrebno registrirati.

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas. Ohraniti ga morate najmanj 18 mesecev brez prekinitve in novozaposlenemu zagotoviti mentorstvo. Tako novozaposleni kot mentor se morata usposabljati pri zunanjem izvajalcu vsaj 30 pedagoških ur, zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc.
Znesek mesečne subvencije se zviša za 70 EUR, če mlade vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Sorazmerno nižjo mesecno subvencijo izplačajo za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa.

ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica