Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Oddaje vlog za višjo silo in čakanje na delo

Od četrtka 17.08.2023 lahko delodajalci oddajali vloge za povračilo nadomestila plače iz naslova višje sile ali čakanja na delo po noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki določa prve interventne ukrepe po katastrofalnih poplavah.

Obe povračili bodo delodajalci lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce, ki je na voljo od 17. avgusta. Delodajalci, ki bodo imeli težavo z dostopom do računalnika, pa lahko obiščejo katero od območnih lokacij zavoda in tam izpolnijo vlogo, so dodali na zavodu za zaposlovanje.
Povračilo nadomestila plače v primeru višje sile lahko delodajalec uveljavlja za tiste delavce, ki ne morejo priti na delo ali ga ne morejo opravljati zaradi odpravljanja škode, zavarovanja življenja, zdravja ljudi, živali, odvračanja in preprečevanja škode ali drugih okoliščin, ki preprečujejo opravljanje dela zaradi katastrofalnih poplav, na primer zaradi zagotavljanja varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev.
Za čas višje sile
Nadomestilo plače bo lahko delavec prejemal za čas, ko obstajajo okoliščine višje sile. Država bo financirala 80 odstotkov povprečne mesečne plače za polni delovni čas za čas zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela zadnjih treh mesecev pred začetkom odsotnosti, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.

ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica