Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Starši prvošolcev lahko tudi letos 1. septembra vzamejo plačani dopust

Dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan bodo že četrto leto zapored lahko izkoristili vsi zaposleni starši, tudi tisti v zasebnem sektorju. Dan izrednega dopusta pripada obema staršema.

Novela zakona o delovnih razmerjih, ki jo je leta 2019 na pobudo Sindikata obrti in podjetništva Slovenije pripravila Levica, je med osebne okoliščine, za katere ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela, dodala spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

Novela je v veljavi od leta 2020. Cilj je bil izenačiti zaposlene v zasebnem in javnem sektorju. Tem je namreč dodaten dan plačane odsotnosti za to pripadal že prej.

ATLAS FINANCE d.o.o., računovodski servis Nova Gorica