Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Sprememba roka za plačilo predhodne akontacije DDPO in dohodnine od dohodka iz dejavnost

Z zadnjo spremembo > Zakona o davčnem postopku se poenoti rok za plačilo predhodne akontacije dohodnine in obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost – tj. na najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec, kar daje možnost plačila predhodnih akontacij in prispevkov za socialno varnost z enim plačilnim nalogom.

Enako se prestavi tudi rok za plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, in sicer na najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Vir: FinD-INFO

ATLAS FINANCE, Računovodski servis Nova Gorica