Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Davčni vidik daril na praktičnih primerih iz prakse

Smo v mesecu obdarovanj, mesecu ko svojo hvaležnost pretopimo v drobne pozornosti, ki so v decembrskem času še posebej dobrodošle. Ko obdarujemo, pa, posebno ko to počne gospodarska družba, ne smemo pozabiti na davke. V nadaljevanju predstavljamo nekaj najpogostejših primerov dajanja daril v praksi z vidika davčne zakonodaje.

V teoriji velja, da je za določitev davčni implikacij obdarovanja ključno določiti:
◦ kdo je obdarjenec;
◦ kdo je darovalec;
◦ kakšno je razmerje med njima in
◦ kakšna je cena darila.

V nadaljevanju predstavljamo davčno obravnavo danih daril na primerih iz prakse.

Darilo fizične osebe fizični osebi
Darilo prijateljici oziroma darilo fizične osebe fizični osebi ni predmet dohodnine (3. točka 19. člena ZDoh-2). Je pa lahko predmet obdavčitve skladno z Zakonom o davku na dediščine in darila (ZDDD). Predmetni davek namreč obdavčuje premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične (ali pravne) osebe kot (dediščino) ali darilo in se prejeto ne šteje za dohodek po ZDoh-2.

Darilo zaposlenemu
V kolikor delodajalec da darilo svojemu zaposlenemu, je takšno darilo potrebno obravnavati kot boniteto. Skladno z 39. členom ZDoh-2 je namreč boniteta vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu (mož/žena/otrok, …) zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo.
Izjemo predstavljajo darila, ki jih delodajalec podari otroku delojemalca v mesecu decembru. Vrednost darila se v tem primeru ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če ta ne presega 42 evrov. Navedeno velja za darilo otroku do starosti 15 let.
Prav tako se v davčno osnovo delojemalca ne vključujejo bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 15 evrov. Ta izjema velja le za bonitete iz delovnega razmerja.

Darilo pravne osebe drugi pravni osebi
V tem primeru lahko govorimo o donaciji ali darilu poslovnemu partnerju.
Donacije so skladno s 30. členom  ZDDPO-2 davčno nepriznani odhodki. Vendar ima donator, možnost uveljavljati davčno olajšavo skladno s 59. členom ZDDPO-2.
Stroški  za darila poslovnim partnerjem so, skladno s 31. členom ZDDPO-2 (stroški reprezentance), davčno priznani v višini 60 % (od 1.1.2023 samo še v višini 50 %).

Davek na dodano vrednost  – DDV
V kolikor gre v zgoraj navedenih primerih, ko je darovalec pravna oseba in je zavezana za DDV v Sloveniji, je smiselno spomniti tudi, da, skladno s  7. členom ZDDV-1 darila manjših vrednosti (do 20 EUR) ne štejejo za dobavo blaga opravljeno za plačilo in od njih ni potrebno obračunati DDV.

Atlas Finance d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica

Vir: Findinfo