Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Spremenjena obdavčitev normirancev od 01.01.2023

Poslanci so sprejeli zadnji predlog novele Zakona o Dohodnini. Od 1. 1. 2023 bo veljalo naslednje:

– pogoj za »polni s.p.« je zavarovana zaposlena oseba (ali podjetnik sam) za polni delovni čas, za najmanj 9 mesecev (sedaj je bilo to minimalno 5 mesecev)

NOVA OBDAVČITEV

POPOLDANSKI S.P.

– dohodki do 12.500 EUR = 4% davka na prihodek (80 % normiranih odhodkov priznanih)

– nad 12.500 EUR do 50.000 EUR = 12% davka na prihodek (40% normiranih odhodkov priznanih)

– nad 50.000 EUR = 20% davka

POLNI S.P.:

– dohodki do 50.000 EUR = 4% davka na prihodek (80% normiranih odhodkov priznanih

– od 50.000 EUR do 100.000 EUR = 12% davka (40% normiranih odhodkov priznanih)

– nad 100.000 EUR = 20% davka

Ker se na račun manjših normiranih odhodkov zviša dohodek (dobiček) podjetnika, se posledično v letu 2024 zviša osnova za prispevke za socialno varnost – verjetnost višjega plačila za prispevke.

Atlas finance d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica