Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Za zaposlitev brezposelnih mladih do 8820 evrov subvencije

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za hitrejši vstop mladih na trg dela. Delodajalcem je za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas na voljo subvencija v višini od 5400 do največ 8820 evrov, so sporočili iz ZZZS-ja.

Subvencija v novem programu zavoda znaša od 300 do 490 evrov na mesec in se izplačuje za največ 18 mesecev. Delodajalec lahko torej prejme skupaj od 5400 do največ 8820 evrov na osebo. Višina je odvisna od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve osebe v dodatno pokojninsko zavarovanje.

Subvencija je višja za 70 evrov na mesec, če delodajalec ob zaposlitvi osebo vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen in polni delovni čas. Sorazmerno nižja subvencija se izplača invalidom, ki skladno z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši tedenski delovni čas.

ATLAS FINANCE d.o.o.

Računovodski servis Nova Gorica