Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Predlog davčne uredbe – višje povračilo stroškov prehrane

12.08.2022 – Ministrstvo za finance je v obravnavo poslalo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, da bi se dvignila meja neobdavčenega povračila stroškov prehrane za zaposlene za 1,84 evra na dan.  Dvig bi lahko na mesečni ravni pomenil 37 evrov več pri plači.

S predlagano spremembo prvega odstavka 2. člena uredbe se višina, do katere se povračilo stroškov za prehrano med delom ne všteva v davčno osnovo, zvišuje z 6,12 EUR  na 7,96 EUR za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več.

S predlagano spremembo drugega odstavka 2. člena uredbe se, če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, višina, do katere se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, zvišuje z 0,76 EUR na 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

Predlaga se, da se spremenjeni 2. člen uredbe začne uporabljati za povračila stroškov za prehrano med delom za mesec september 2022.

ATLAS FINANCE d.o.o.

Računovodski servis nova Gorica