Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Odmor med delovnim časom po delih?

Ali lahko našim delavcem odmor med delovnim časom določimo v več delih ali mora biti odmor obvezno v enem kosu (30 minut)? Kaj pa v primeru, ko delavec sam želi odmor med delom izrabiti v več delih po pet minut (kadilske pavze)?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v prvem odstavku 154. člena določa, da ima delavec med dnevnim delom pravico do odmora, ki traja 30 minut. Zakon nič ne določa, ali gre za en odmor ali zgolj za skupno trajanje odmora, ki bi se lahko izrabil tudi v več delih.Treba je torej izhajati iz namena pravice do odmora med delovnim časom.

Njen namen je delavčeva regeneracija, torej obnovitev njegovih psihofizičnih sposobnosti za delo, ki je tudi pogoj za varno opravljanje dela. Odreditev izrabe odmora med delovnim časom v več delih bi torej morala biti dopustna, če se doseže ta namen. To pa je treba presojati v vsakem konkretnem primeru, upoštevaje naravo dela in tudi osebne okoliščine na strani delavca (starost, morebitna invalidnost ipd.).

Tudi iz sodne prakse izhaja, da je z zakonom kogentno določen le skupni čas trajanja odmora med delovnim časom, ne pa tudi njegova razporeditev, in da je delavčevo regeneracijo mogoče doseči tudi z odmorom v dveh ali več delih. V vsakem primeru bi moral en del odmora trajati vsaj 15 minut, saj se s krajšimi odmori v nobenem primeru ne da doseči zadostne regeneracije delavcev. Tudi Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije na primer določa možnost izrabe odmora v več delih, pri čemer en del traja najmanj 15 minut.

ATLAS FINANCE d.o.o.

Računovodski servis Nova Gorica