Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Višja povračila stroškov prevoza na delo in kilometrine

Vlada je v okviru ukrepov za naslovitev visokih cen pogonskih goriv povračilo stroškov prevoza na delo, ki se ne všteva v davčno osnovo, zvišala z 0,18 na 0,21 evra za kilometer.

Višino neobdavčenega povračila stroškov prevoza na službenem potovanju pa je zvišala z 0,37 na 0,43 evra za kilometer.

Spremembe se bodo začele uporabljati julija.

Vlada je tako izdala spremembe uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Gre za enega od ukrepov, s katerimi država blaži draginjo na področju pogonskih goriv.

Višino zneska, do katerega se povračilo stroškov prevoza ne všteva v davčno osnovo, je tako prilagodila pričakovanemu trendu rasti cen goriva.

Spremembe se bodo začele uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma za povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za mesec julij.

ATLAS FINANCE d.o.o.

Računovodski servis Nova Gorica