Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Predlogi davčnih sprememb v javni obravnavi 

Na Ministrstvu za finance so pripravili predloge novel štirih zakonov z davčnega področja in jih posredovali v javno objavo in v medresorsko obravnavo.

Zakon v veljavi s 1.1.2023?
Davčne spremembe, ki se tičejo dohodninskega zakona, bi naj bile uveljavljene s 1. januarjem 2023. Predlog novele zakona o dohodnini bo v javni obravnavi do 19.8.2022.

Kateri so ključni predlogi sprememb?
• Višina splošne olajšave jedoločena na višini 5.000 EUR, odpravili pa so postopno zvišanje na 7.500 EUR;
• Zvišuje se skupni dohodek, do katerega se rezidentu poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšava, in sicer se zvišuje iz 13.716,33 EUR na 15.000 EUR;
• Uvaja se olajšava za mlade. Davčno osnovo od dohodkov iz delovnega razmerja za zavezance do dopolnjenega 26. leta starosti bi se znižala v višini 1.000 EUR v davčnem letu oziroma v višini 500 EUR za zavezanca po dopolnjenem 26. letu starosti do dopolnjenega 29. leta starosti
• Davčno stopnjo v zadnjem 5. dohodninskem razredu s sedanjih 45 % se zvišuje na 50 %;
• Pri plačilu za poslovno uspešnost se uvaja dodatni pogoj za ugodno davčno obravnavo (izplačilo največ dvakrat v koledarskem letu) in odpravlja se možnost davčno ugodnejše obravnave dohodka iz tega naslova v višini 100 % povprečne plače delavca (ohranja se splošno višino neobdavčenega dela, to je 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji);
• Jasneje se določa pogoj za vstop oziroma obstoj v sistemu normiranih odhodkov pri dohodkih iz dejavnosti, ki je vezan na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavezanca ali pri njem zaposlene osebe, ter podaljšuje se obdobje nepretrgane vključenosti v zavarovanje (na 9 mesecev);  
• Pri dohodkih iz oddajanja premoženja v najem stopnja dohodnine določena v višini 25 %, višine priznanih normiranih stroškov pa ne spreminjajo.

ATLAS FINANCE d.o.o.
Računovodski servis Nova Gorica