Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Regres za letni dopust 2022

Vsakemu delavcu oziroma zaposlenemu, ki je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do letnega dopusta, po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) pripada tudi regres za letni dopust, ki se do višine povprečne plače ne šteje v obdavčitev ali dohodnino.

Delodajalec mora delavcu vsako koledarsko leto do 31. marca izdati sklep o določitvi letnega dopusta in v njem sporočiti število dni dopusta, ki mu pripada. Delavec, ki ima pravico do dopusta, ima pravico do izplačila regresa za letni dopust.

Minimalni regres za letni dopsut v letu 2022 znaša 1.074,43 evra. Lahko pa je regres za letni dopust tudi višji, če tako določa kolektivna pogodba delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen.

Regres v višini 100 % zadnje znane povprečne plače je neobdavčen. Do te višine ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije dohodnine. Po podatkih Statističnega urada je trenutna objavljena povprečna bruto plača 1.927,08 EUR (2/2022).

Rok za izplačilo se vsako leto izteče s 1. julijem, v kolikor pa podjetju to dopušča kolektivna pogodba in v kolikor se podjetje sooča z likvidnostnimi težavami, pa se izplačilo regresa lahko odloži.

Regres mora biti izplačan do 1. novembra

Kot omenjeno, delodajalec lahko preloži izplačilo regresa če:

  • to dopušča njegova kolektivna pogodba
  • če se znajde v resnih likvidnostnih težavah

Kakšna je globa za neizplačilo?

Za neizplačilo ali zamudo pri izplačilu je določena globa od tri tisoč do 20 tisoč evrov, plačati pa jo mora podjetje, ki krši zakon o delovnem razmerju.

ATLAS FINANCE d.o.o., računovodski servis Nova Gorica