Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Ne pozabite > Finančne ugodnosti za podjetja pri nakupu električnega vozila

Od januarja 2022 so vsa podjetja ob nakupu električnega avtomobila upravičena do odbitka DDV. 

Kot izhaja iz 66.b člena ZDDV-1M:

(1) Davčni zavezanec, ki ne sme odbiti DDV v skladu s točko c) 66. člena tega zakona, sme odbiti DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem (v nadaljnjem besedilu: motorno vozilo), namenjenih za opravljanje dejavnosti davčnega zavezanca, če je pogon motornega vozila brez izpusta ogljikovega dioksida ter vrednost vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 eurov.
(2) Davčni zavezanec, ki ima na podlagi prejšnjega odstavka pravico do odbitka DDV od nabave motornega vozila, ima pravico do odbitka DDV tudi od nabave goriv in maziv ter nadomestnih delov in storitev vezanih na ta motorna vozila.

Dodatno še:

  • 40 % investicijska olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod – manj davka na dobiček za podjetje; v naslednjih petih letih po nakupu lahko podjetje uveljavlja davčno olajšavo v višini 40 % vlaganj v trajnostno mobilnost, vključno z električnimi avtomobili, polnilnimi postajami, sončnimi elektrarnami in hranilniki energije. V primeru nakupa s finančnim lizingom je olajšava mogoča, medtem ko pri nakupu z operativnim lizingom ni
  • Brez bonitet. S spremembo zakona o dohodnini je bila spremenjena stopnja obračuna dohodnine za zasebne uporabe službenega električnega vozila. Po novem je ta stopnja ničelna, torej se  mesečno v osnovo za dohodnino ne vključuje več določen delež vrednosti električnega avtomobila. Za avtomobil z motorjem na notranje zgorevanje je stopnja nespremenjena in znaša 1,5 odstotka vrednosti avtomobila na mesec.

ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica