Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Ali ste upravičeni do delnega povračila izgubljenega dohodka, če vam je bila karantena odrejena v mesecu juliju 2021?

Do katerih COVID-19 nadomestil ste kot samozaposleni upravičeni?

  1. Izolacija

Ko imate s testom PCR potrjeno okužbo na virus SARS-CoV-2, velja, da ste bolni in vam zdravnik odredi izolacijo (razlog 08-izolacija). Izolacija traja toliko časa, kolikor ste kužni, torej za obdobje, ko lahko prenašate bolezen, trajanje določi osebni zdravnik. Pri osebah, ki prebolevajo okužbo brez simptomov, je predviden čas izolacije deset dni od pozitivnega PCR-testa.

Kolikšno nadomestilo lahko uveljavljate?

V primeru izolacije zaradi potrjenega COVID-19 je zavarovanec – tako zaposlen pri delodajalcu kot samostojni podjetnik – upravičen do nadomestila v višini 90 odstotkov od osnove, pri čemer se nadomestilo že od prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).
Če je zavarovana oseba tudi po prenehanju kužnosti še nadalje nezmožna za delo, denimo je prišlo zaradi dolgega ležanja do atrofije mišic, splošne oslabelosti, osebni zdravnik odobri nadaljnjo začasno nezmožnost za delo zaradi bolezni (razlog 01-bolezen), saj potrebe po izolaciji (razlog 08-izolacija) ni več, ker pacient ni več kužen. Samostojni podjetnik ima sicer možnost nadomestila v breme ZZZS šele od 31. dne zadržanosti z dela, v primeru bolezni je nadomestilo 80 odstotkov osnove.
Samostojni podjetnik uveljavlja pravico do nadomestila za začasno zadržanost od dela z individualnim zahtevkom.

2. Upravičenost do delnega povračila izgubljenega dohodka

Upravičenec do povračila izgubljenega dohodka je:

  • samozaposleni, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
  • družbenik ali delničar gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2

Kakšna je višina povračila izgubljenega dohodka?
Višina povračila izgubljenega dohodka znaša 250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni in 750 EUR v enem mesecu.

Ukrep velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Vlada je ukrep podaljšala do 28. februarja 2022.

Ali ste upravičeni do delnega povračila izgubljenega dohodka, če vam je bila karantena odrejena v mesecu juliju 2021?

DA. Ukrep delnega povračila izgubljenega dohodka velja od 1. julija do 31. decembra 2021, za kar je potrebno vlogo vložiti najkasneje do 15. januarja 2022 ter od 1. januarja do 28. februarja 2022, za kar je vlogo potrebno vložiti v 15 dneh od pridobitve dokazila o nastopu karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najpozneje do 15. julija 2022.

ATLAS FINANCE d.o.o.

Računovodski servis Nova Gorica