Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Imamo nov PKP 10. Kakšne so bistvene novosti za podjetnike?

Poslanci so sprejeli 280 milijonov evrov »vreden« zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 oziroma PKP 10. Do njegove objave v uradnem listu in uveljavitve manjka še nekaj korakov, ki pa bodo izpeljani še v tem letu. Kaj zakon prinaša, predvsem za podjetnike?

  1. Možnost podaljšanja lanskih turističnih bonov. Stare turistične bone, ki jih lahko uporabimo za prenočitev ali prenočitev z zajtrkom, bo lahko vlada podaljšala za pol leta oziroma do konca junija 2022. Letošnje bone pa je vlada do 30. junija 2022 s sklepom že podaljšala.

2. Do konca leta 2022, torej za eno leto, se tako podaljšuje veljavnost interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji. Zakon določa prednostno obravnavo pri pristojnih organih za naložbe s seznama, na katerega je vlada najprej uvrstila 349 projektov in ga nato še razširila.

Prek podjetniškega sklada je predvidena tudi nova posojilna linija za likvidnost. Predvidena sredstva so po 10 milijonov evrov letno za 2021 in 2022, država bo za ta namen na sklad prenesla namenska sredstva.

3. Povračila stroškov za testiranje, odškodnine zaradi posledic cepljenja in zdravljenja COVID-19

Vlada bo delno povrnila podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, samozaposlenim … tudi stroške za hitre teste. Stroški hitrih testov se bodo delodajalcem krili iz proračuna, za čas od 8. novembra do konca januarja 2022 v višini 92,50 evra na delavca, ki se glede na veljavne koronske odloke mora samotestirati. Obdobje proračunskega kritja teh stroškov lahko vlada s sklepom podaljša za največ pet mesecev.

Za izplačilo bo treba prek informacijskega sistema Finančne uprave RS (Furs) predložiti izjavo o upravičenosti do sredstev in o njihovi namenski porabi. V izjavi bo moral upravičenec navesti tudi število delavcev, za katere uveljavlja pomoč. Izjavo bo treba predložiti najpozneje do 15. februarja 2022, v primeru podaljšanja ukrepa pa najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka.

Furs bo pomoč izplačal v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 2022, v primeru podaljšanja ukrepa pa najpozneje v 30 dneh po prejemu omenjene izjave.

4. Nadomestilo za karanteno samozaposlenim

V PKP 10 predvideno nadomestilo za karanteno na domu oz. nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (varstvo otrok) tudi samozaposlenim. Poleg samozaposlenih se povračilo izgubljenega dohodka za zgoraj opisane primere predvideva tudi za družbenike, delničarje, ki so poslovodje, ter kmete. Višina nadomestila za 10 dni bi naj bila 250 evrov, za 20 dni pa 500 evrov. V primeru karantene, ki traja en mesec, pa bi upravičenci dobili 750 evrov. Ta dohodek bo oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

5. Izraba dopusta

Neizrabljeni dopust za 2020, do katerega je prišlo zaradi dodatnih delovnih nalog ali prepovedi dopustov ter zaradi posledic epidemije, bo mogoče po novem koristiti do 1. aprila 2022, tistega za 2021 pa do konca prihodnjega leta.

ATLAS FINANCE d.o.o.

Računovodstvo Nova Gorica