Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Ali delodajalec lahko prepove kajenje na delovnem mestu?

Kajenja med službenim časom delodajalec ni dolžan zagotoviti kot pravico.

Ali lahko delodajalec odreče pravice do kajenja?

Odločitev, ali nekdo kadi ali ne, spada v osebno sfero vsakega posameznika in zato delodajalec na to ne sme imeti vpliva. Delodajalec pa lahko prepove kajenje v vseh prostorih in na območju, katerega lastnik je. Ta prepoved mora biti zapisana v splošnem aktu delodajalca, sprejetem v skladu z 10. členom Zakona o delovnih razmerjih.

Prepoved kajenja med delovnim časom

Tudi prepoved kajenja med delovnim časom mora biti zapisana v splošnem aktu delodajalca. Delodajalec pa mora upoštevati pravico do odmora v obsegu 30 minut. Iz zakonske dikcije ne izhaja, da bi odmor med delom moral nujno trajati neprekinjeno 30 minut, zato se lahko zaposleni odloči svoj 30-minutni odmor razdeliti na več krajših. Dodatnih odmorov za kajenje pa delodajalec delavcu ni dolžan omogočiti.

Upoštevanje prepovedi kajenja je v domeni delodajalca

Po dikciji zakona je upoštevanje prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov zagotovi lastnik, najemnik ali upravitelj prostorov, v katerih je kajenje prepovedano. Kajenje je dovoljeno zgolj v kadilnicah. Za te pa zakon predpisuje določene pogoje:

  • prostor mora biti urejen tako, da iz njega ni mogoč pretok s tobačnim dimom onesnaženega zraka v drug prostor
  • prostor ne sme biti namenjen prehodu v druge prostore in ne sme presegati več kot 20 odstotkov skupne površine javnega ali delovnega prostora
  • prostor mora biti namenjen izključno kajenju, strežba hrane in pijače v prostoru ni dovoljena
  • v prostor se ne sme vnašati hrane in pijače.

Kajenje je v nasprotju s promocijo zdravja na delovnem mestu

Vsak delodajalec je dolžan sprejeti Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu. Mnogi se v okviru promocij, še posebej 31. maja – dan brez tobaka, odločijo za promocijo zdravega načina med zaposlenimi, ki spodbuja opuščanje kajenja.

Kajenje kot razlog za odpoved delovnega razmerja

Če delavec krši določbe zakona in internega akta delodajalca glede prepovedi kajenja na delovnem mestu, je to zadosten razlog za podajo odpovedi delovnega razmerja iz krivdnih razlogov. Sodna praksa pravi, da za utemeljenost in resnost odpovednega razloga ni potrebno, da bi delodajalcu zaradi ravnanja zaposlenega dejansko nastala škoda, čeprav o škodljivosti vpliva tobačnega dima na zdravje delavcev ni mogoče dvomiti. Kršitev predpisov o prepovedi kajenja na javnem oziroma delovnem mestu predstavlja prekršek, za katerega je predpisana denarna kazen, ki doleti tako kršitelja kot delodajalca.

ATLAS FINANCE D.O.O.

Računovodski servis Nova Gorica