Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Kako so obdavčena darila

Organizacije občasno obdarujejo fizične osebe z darili v naravi.

Najpogosteje obdarijo zaposlene. Velikokrat to storijo pred zaključkom leta, ko obdarijo tudi poslovne
partnerje in druge osebe. Pri takih poslovnih dogodkih morajo pozornost nameniti razmerju med njimi in
prejemnikom darila. To namreč ključno vpliva na obdavčitev.

Delodajalci običajno obdarujejo zaposlene z novoletnimi in drugimi darili v naravi. Dajejo pa jih tudi drugim osebam, kot so nekdanji zaposleni, pogodbeniki in poslovni partnerji. Vsaka od teh obdaritev ima svoje davčne posledice tako glede DDV in dohodnine kot tudi davčnega priznavanja stroškov. Nekatera darila so obdavčena z akontacijo dohodnine, druga spet ne. Davčno priznavanje stroškov pa je odvisno od vrste darila in od tega, ali je obdavčeno z dohodnino in komu je dano.

Za namene obdavčitve z dohodnino se darila v naravi zaposlenim štejejo za boniteto, če so zagotovljena v zvezi z zaposlitvijo. Darilo v naravi, zagotovljeno iz dohodkov iz zaposlitve, je boniteta, če ga zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu. Darila zaposlenim v naravi so običajno ugodnosti (bonitete), obdavčljive z akontacijo dohodnine in prispevki za socialno varnost. Vendar to ne velja za vse. Nekatere ugodnosti niso obdavčljive (sploh niso predmet obdavčitve),
spet druge pa so neobdavčene, če ne presegajo določenega zneska.

Obdavčljivo darilo se praviloma obdavči enako kot plačilo za opravljeno delo iz zaposlitve prejemnika, vključno s prispevki za socialno varnost. Bonitete iz drugega pogodbenega razmerja, med njimi tudi darila, na splošno delijo usodo obdavčitve dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, če so dane v zvezi z zaposlitvijo.

Darila zaposlenim

Če je to posamično darilo v naravi, je neobdavčeno do zneska 15 EUR. Darilo, ki presega to vrednost ali je dano redno ali pogosto, pa je obdavčeno. Natančnejša opredelitev pojma »redno ali pogosto« iz zakona ne izhaja. Dokler se v davčni oziroma sodni praksi ta pojem vsaj deloma ne konkretizira, je to stvar presoje posameznega delodajalca.

Prag 15 EUR velja za vse bonitete iz delovnega razmerja (ne velja pa za druge vrste zaposlitev) v nekem mesecu. Akontacijo dohodnine in socialne prispevke od obdavčenih bonitet obračuna izplačevalec, če je plačnik davka. Če darilo oziroma ugodnost zagotavlja izplačevalec, ki ni plačnik davka, zaposleni sam napove prejem obdavčenega darila.

Zavezanec ima pravico do odbitka DDV, ki ga plača oziroma ga je dolžan plačati ob nabavi blaga, če je nabava povezana z njegovimi obdavčenimi transakcijami oziroma transakcijami, od katerih je odbitek dovoljen. Če nabavlja blago za zasebne namene zaposlenih, ta pogoj ni izpolnjen. Če pa ne ve, da bo nabavljeno blago uporabil za obdaritev zaposlenih, ampak gre za nabave v okviru obdavčenihtransakcij oziroma dejavnosti, ob nabavi pridobi pravico do odbitka DDV. Ob podaritvi obračuna DDV od daril le, če je pravico do odbitka DDV izkoristil. Brezplačna podaritev blaga, čeprav v okviru zavezančeve dejavnosti, je obdavčena z DDV, če je zavezanec za to blago ali njegove sestavine v celoti ali delno izkoristil pravico do odbitka.

Darila otrokom in drugim družinskim članom

Tudi darila, ki jih delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve zagotovi družinskim članom zaposlenih, so praviloma obdavčljiva z dohodnino. Dohodek v obliki darila družinskim članom zaposlenega, ki izvirajo iz njegove zaposlitve pri delodajalcu, se pripiše temu zaposlenemu.

Izjema od obdavčitve velja za darilo, ki je decembra dano otroku zaposlenega do 15 let (po pojasnilu davčnega organa, če je otrok ob prejemu darila star 15 let ali manj) in vrednost ne presega 42 EUR. Takrat se ne všteje v davčno osnovo. Če ti pogoji niso kumulativno izpolnjeni, je celotna vrednost darila obdavčena pri zaposlenem. Po davčni praksi so ti odhodki v celoti davčno priznan odhodek, ker gre za obdaritev otrok zaposlenih le enkrat na leto.

Bonitete iz 39. člena ZDoh-2 so dohodki v naravi, zato praviloma niso izplačane v denarju. Za boniteto v obliki obdaritve otrok zaposlenega pa pod izpolnjenimi pogoji iz 39/4 ZDoh-2 (starost otroka do 15 let, vrednost darila do 42 EUR, obdaritev decembra) velja, da ni obdavčena z dohodnino in posledično prispevki za socialno varnost.

Tako je tudi, če delodajalec zaposlenemu ali njegovemu otroku zagotovi denar za nakup darila (na primer z namenom, da otrok prejme primerno darilo glede na njegovo starost). Tako izhaja iz pojasnila davčnega organa 4210-195/2010. Tako kot druge dohodke iz delovnega razmerja je delodajalec dolžan darilo v denarju nakazati na transakcijski račun.

ATLAS FINANCE D.O.O.

Računovodski servis Nova Gorica