Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Potek pogodbe za določen čas

Potek pogodbe za določen čas – kdaj preneha veljati pogodba?

Potek pogodbe za določen čas je običajna posledica, ko sklepate pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Kakšne pa so dolžnosti delodajalca, ko delavcu poteče zaposlitev? Na kaj mora biti pozoren in kako naj ukrepa?

Ali mora delodajalec predhodno obvestiti delavca?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) delodajalcu ne nalaga obveznosti, da pred potekom pogodbe za določen čas, o tem pisno obvesti delavca. Pogodba za določen čas namreč preneha veljati s trenutkom oziroma s potekom časa, za katerega je bila dogovorjena. Ali pa s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

Potek pogodbe za določen čas – kaj pa če je delavec na bolniški?

Če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, morebitna bolniška odsotnost (kratkotrajna ali dolgotrajna) na potek prenehanja zaposlitve nima vpliva. Prav tako prenehanje zaposlitve ni ovira niti morebitna nosečnost zaposlene delavke. Če ima nosečnica sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, zanjo ne velja varstvo pred odpovedjo oziroma prenehanjem delovnega razmerja, kot to velja, če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Potek pogodbe za določen čas lahko transformira tudi v pogodbo za nedoločen čas

Potek pogodbe za določen čas se transformira v pogodbo za nedoločen čas, če delavec tudi po izteku roka za zaposlitev za določen čas nadaljuje z opravljanjem istega dela na delovnem mestu.

Iz tega razloga velja preventivna pisna obvestitev delavca, da se bliža potek pogodbe za določen čas. Tako se izognete, da ne bi delavec na delo prihajal tudi po preteku obdobja, za katerega ste ga zaposlili. Pisno obvestilo za potek pogodbe za določen čas torej ni zakonsko obvezno, je pa priporočljivo.

Potek pogodbe za določen čas – na kaj mora še paziti delodajalec?

Ko delavca obvestite za potek zaposlitve za določen čas, ga mora delodajalec tudi odjaviti iz obveznega zavarovanja. Delavcu mora vročiti še kopijo M2 obrazca.

Potek pogodbe za določen čas – kaj pripada delavcu?

V določenih primerih delavcu, ki mu delodajalec ne podaljša pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pripada odpravnina. Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. To ne velja, če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, ker gre za:

  • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
  • opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu,
  • opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

ATLAS FINANCE D.O.O.
RAČUNOVODSKI SERVIS NOVA GORICA