Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Če dobavljate blago v EU, kaj je potrebno?

S spremembo Zakona o DDV v 2020 se način poslovanja s pravnimi osebami znotraj EU sicer ne spreminja, so se pa zaostrili pogoji za dobave brez DDV.

Če torej dobavljate blago v EU, vam mora kupec pisno sporočiti svojo davčno (VAT) številko, prav tako pa morate imeti vsaj dve nenasprotujoči dokazili, da je blago šlo v drugo državo članico, ki pa morata biti izdani s strani dveh različnih oseb.

Med ta dokazila se šteje v primeru, da prevoz organizira prodajalec:


• Podpisan tovorni list
• Nakladnica
• Račun za prevoz
• Zavarovalna polica za prevoz ali bančni dokument
• Uradni dokument, ki ga izda notar, ki potrjuje prihod blaga v drugo državo članico
• Potrdilo imetnika skladišča, kamor je blago prišlo

V primeru, ko prevoz organizira kupec, je obvezna še pisna izjava pridobitelja, da je odposlal ali odpeljal blago (ali je to storila tretja oseba za njegov račun) z navedbo države članice, kamor je bilo blago odpremljeno. Pisna izjava mora vsebovati datum izdaje, ime in naslov pridobitelja, količino in vrsto blaga, datum in kraj prihoda blaga, za prevozna sredstva pa še identifikacijsko številko prevoznih sredstev ter identifikacijo osebe, ki je blago sprejela.

Zakaj je to tako pomembno?

V primeru davčnega nadzora davka na dodano vrednost, inšpektorji to spremljajočo dokumentacijO in omenjena dokazila preverjajo ter s tem ugotavljajo upravičenost dobav brez DDV v države članice EU. V kolikor zavezanec ne uspe nedvoumno dokazati, da je blago zapustilo Slovenijo, lahko davčni organ zavezancu za te dobave naloži plačilo DDV v Sloveniji.

ATLAS FINANCE D.O.O.

RAČUNOVODSKI SERVIS NOVA GORICA