Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Ponovno spremenjena uredba za povračila stroškov prevoza na delo

Ponovno se spremenijo določbe glede prevoza na delo in z njega. 

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do velikosti 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, kot je že veljalo pred zadnjo spremembo uredbe.

Po novem neobdavčeno povračilo stroškov prevoza na delo znaša 140 EUR na mesec. Za zasebni sektor se uredba začne uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z njega za september 2021.

Bolj podrobno iz uredbe: 

V drugem odstavku 3. člena Uredbe pa je določeno, da če je znesek za posamezni mesec, določen po navedenem osnovnem pravilu iz prvega odstavka, za posameznega delojemalca nižji od 140 evrov, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 evrov.

Ta znesek je določen na mesečni ravni, ne glede na število dni prisotnosti na delu oziroma se kot znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, upošteva ob pogoju:

  •  da je delavec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in
  •  da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela.

Če povzamemo, po novi ureditvi bodo torej povračila stroškov za prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena (ne glede na to ali delojemalec prejme ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega prevoza, nakupa vozovnice,…) pod pogojem, da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. Če je znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 evrov, se znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, v skladu s prvim odstavkom Uredbe, izračuna v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

ATLAS FINANCE D.O.O.

Računovodski servis