Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Sprememba uredbe povračila potnih stroškov za prevoz na delo in z dela

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do
višine 0,13 € za vsak polni kilometer (ne več 0,18 €) razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

Ne glede na prejšnji odstavek, se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka
iz delovnega razmerja do višine 30 € mesečno ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice (sorazmerno, glede na dneve prisotnosti na delu).

To pomeni, bo pri obračunu plače, od znsekov, ki presegajo 0,13 € na kilometer, oz. od znseka prevoza n delo nad 30 € , potrebno obračunati in plačati prispevke za socialno varnost in dohodnino.

Istočasno, s spremembo uredbe, ne bo več obračunavanja mesečnih ali dnevnih vozovnic za obračun stroškov prevoza na delo in z dela, ampak se bo uporabljala le kilometrina.

VIR: Uradni list 104/2021