Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

ZDDV 1 – Spremembe s 01.07.2021

ZDDV1 prinaša spremembe s 01.07.2021

ZDDV1 najpomembnejša novost Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so spremembe pri prodaji blaga in storitev fizičnim osebam v druge države članice EU. V naš pravni red se prenašajo nekatere določbe Direktive 2017/2455, prilagajajo določbe v zvezi z določitvijo kraja obdavčitve blaga. Skladno s potrjenim predlogom bo ZDDV1 zaživel že s 01.07.2021.

ZDDV1 – načelo obdavčitve v namembnem kraju

Po novem se sledi načelu obdavčitve v namembnem kraju. Upoštevalo se bo, da je to kraj, kjer se blago nahaja v trenutku, ko se odpošiljanje ali prevoz kupcu konča. In sicer pri:

  • prodaji blaga na daljavo znotraj Unije,
  • prodaji na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga v državo članico, ki ni država članica, v kateri se konča odpošiljanje ali prevoz blaga kupcu ali pri
  • prodaji na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga v državo članico, v kateri se konča odpošiljanje ali prevoz blaga kupcu, kadar se za obračun DDV uporabi posebna ureditev za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga.

Prodaja blaga fizičnim osebam v drugi državi EU

Za spletne trgovce zavezance bo sprememba občutna, saj skladno z obstoječim ZDDV1, prodajali blago z obračunanim slovenskim DDV. Po preseženem limitu v posamezni državi, pa so se morali registrirati za namene DDV v tej državi. Od 01.07.2021 bo veljal limit prodaje v višini 10.000 eur.

Prodaja blaga fizičnim osebam v drugi državi EU

Zavezanci, ki prodajajo storitve končnim potrošnikov, so že sedaj morali v primeru določenih storitev voditi evidenco prodaje po državah, sicer je bila obvezna vključitev v t.i. mini VEM za DDV. S spremembo ZDDV1 je nabor storitev razširjen na vse storitve. Letni limit je enak kot v primeru prodaje blaga, in sicer 10.000 eur.

Prodaja blaga preko spletnih platform

Novost po ZDDV1 je, da bodo v nekaterih primerih zavezanci postali spletne platforme. Pomembno bo pravilno določiti, kdo je dobavitelj v posameznem poslu in kdo pošilja blago končnemu potrošniku. V določenih primerih bo tudi spletna platforma dolžna poročati o prodaji, kar pa je odvisno od načina trgovanja.

Uvoz blaga manjših vrednosti

Do konca junija 2021 po ZDDV1 velja, da se ne plačuje DDV in uvoznih dajatev za blago, katerih vrednost znaša do 22 eur. Od 01.07.2021 pa bo stopilo v veljavo, da se bo DDV plačeval od vsakega blaga, uvoženega iz tretjih držav v Slovenijo. Poenostavljeni uvozni postopki bodo določeni za blago do vrednosti 150 eur.

Davčni zavezanci iz tretjih držav

Spremembe v ZDDV1 bodo občutne za podjetja iz tretjih držav, ki postajajo z novimi pravili davčni zavezanci v posamezni državi EU. Omogočeni jim bodo poenostavljeni postopki pri uvozih manjših vrednosti in pri zahtevkih vračila DDV, ki jih plačajo v Sloveniji.

ATLAS FINANCE D.O.O.