Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Odpadna embalaža – nova uredba

Zakonodajne obveznosti

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št 54/21) je bila sprejeta in je pričela veljati dne 24.04.2021. UREDBA določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg v RS in distribucijo ter pravila ravnanja z odpadno embalažo, katere glavni cilje je preprečevati nastajanje odpadne embalaže. S to UREDBO se določi, da za embalažo velja proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO).
VAŠE OBVEZNOSTI ČE SO VAŠE KOLIČINE EMBALAŽE DANE NA TRG RS, MANJŠE KOT 15 ton LETNO?
• vodenje evidence o količini embalaže dane na trg RS, ločeno po embalažnih frakcijah,
• do 24.05.2021 morate skleniti pogodbo s shemo za ravnanje z odpadno embalažo,
• do 24.05.2021 se morate vpisati v evidenco proizvajalcev na ARSO,
• štirikrat letno boste morali poročati shemi za ravnanje z odpadno embalažo,
• količine embalaže dane na trg RS od 01.01.2021 do 30.06.2021 boste morali do dne 31.03.2022 oddati preko aplikacije ARSO, http://okolje.arso.gov.si/embalaza/

KAJ POMENI DATI EMBALAŽO NA TRG?
Dati embalažo na trg v Republiki Sloveniji pomeni:
• omogočiti, da je na trgu v RS prvič dostopno blago, embalirano v RS, ali prvič uporabiti to embalirano blago, če je embaler tega blaga tudi njegov končni uporabnik,
• omogočiti, da je na trgu v RS prvič dostopno embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici Evropske unije ali članici Evropskega gospodarskega ali uvoženo iz tretjih držav, ali prvič uporabiti to embalirano blago, če je njegov pridobitelj tudi končni uporabnik tega blaga,
• omogočiti, da je na trgu v RS prvič dostopna embalaža, pridobljena v državi članici, uvožena iz tretje države ali proizvedena v RS, ali prvič uporabiti to embalažo, če je njen pridobitelj ali proizvajalec tudi končni uporabnik te embalaže,
• iz države članice ali tretje države prodati embalirano blago ali embalažo neposredno končnemu uporabniku preko sredstev za komuniciranje na daljavo.

EVIDENCA EMBALAŽE DANE V PROMET
Vzpostaviti morate evidenco embalaže dane na trg RS o količini embalaže po embalažnih frakcijah.
Embalažne frakcije:
• Papir in karton
• Plastika, razen PVC
• PVC (polivinilklorid)
• Les
• Železo in jeklo
• Aluminij
• Steklo
• Drugo (ločeno po vrsti embalaže; npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora)
PONAZORITVENI PRIMERI PREDMETOV, KI SO EMBALAŽA IN ZAVEZANCI ZA VODENJE EVIDENCE O EMBALAŽI
• Škatle za slaščice (slaščičarne, pekarne,…),
• Ovitki za pošiljanje katalogov in revij (založbe, knjigarne,…),
• Embalaža za pošiljanje blaga po pošti (vsa podjetja, ki prodajajo blago na daljavo),
• Zvitki, cevi in valji, okrog katerih je navit upogljiv material (proizvajalci embalažnih materialov,…),
• Cvetlični lončki, namenjeni samo za prodajo in prevoz rastlin (cvetličarne, vrtnarije, kmetijske zadruge,…),
• Obešalniki za obleke (ki se prodajajo skupaj z oblačilom), (trgovine z oblačili, čistilnice,…),
• Jeklenke za polnjenje za različne vrste plina (plinarne,…),
• Zelo lahke plastične nosilne vrečke (za polnjenje nepredpakiranih živil, kot so sadje, zelenjava, sveže meso, ribe,…),
• Embalaža šamponov, balzamov, krem (frizerski saloni, kozmetični saloni,…),

PONAZORITVENI PRIMERI: PREDMETI, KI NISO EMBALAŽA
• Cvetlični lončki, v katerih rastline ostanejo celo življenjsko dobo,
• Škatle/zaboji za orodje,
• Čajne filter vrečke,
• Voščeni ovoj za sir,
• Kartuše za tiskalnike,
• Mehanski mlinček (ki ga je možno ponovno polniti),
• Obešalniki za obleke (ki se prodajajo samostojno).

ATLAS FINANCE d.o.o.